ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์