โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธนวัฒน์ งามขำ (โอ๊ต)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 35
อีเมล์ : oat-zaka@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มนัสสนันท์ ทราเวล
ตำแหน่ง : Travel Consultant
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 594/76 ซอยมหาวงษ์เหนือ เขตดินแดง กทม 10400

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ม.ค. 2557,10:49 น.   หมายเลขไอพี : 202.29.10.6


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล