โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ โลลุพิมาน (ม้า)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 10
อีเมล์ : arun0853835225@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : พระอาทิตย์เบิกฟ้า บัวพ้นนำ้้
ตำแหน่ง : ข้าราชการนำนาญ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 159หมู่1 ตำบลดอนยายหอม เมือง นครปฐม 73000

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 พ.ค. 2555,19:09 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.44.109


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล