โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บัตรประจำตัวนักเรียน ม.3 สอบ O-Net Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.55 KB 20803
บัตรประจำตัวนักเรียน ม.6 สอบ O-Net Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.8 KB 20784
แบบบันทึกการติดตามนักเรียน งานกิจการนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 29538
บค27 หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 15.46 KB 29640
รายชื่อ นักเรียนสมัครออนไลน์ ปี63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.42 KB 29543
วชทบ9 คำร้องขอเอกสารงานทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 29538
วชทบ8 คำร้องขอเอกสารงานทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 29527
วชทบ7 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อสกุล Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 29527
วชทบ6 คำร้องขอพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.77 KB 29528
วชทบ5 คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 29540
วชทบ4 คำร้องขอย้ายออก Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 29540
วชทบ3 คำร้องย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 29539
วชทบ2 แบบคำร้องทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 29535
วชทบ1 แบบคำร้องทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 29524
ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 235 KB 29526
สารสนเทศของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 198.22 KB 29554
โปรแกรม ปพ.5 Excel (กลุ่มสาระสังคมศึกษา) Unkown Document ขนาดไฟล์ 892.46 KB 29586
รายชื่อนักเรียนปี 62 29553
โปรแกรม ปพ.5 Excel Unkown Document ขนาดไฟล์ 893.39 KB 29686
บัญชีครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.46 KB 29593
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.54 KB 29621
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 29647
ปกคัดกรองนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 245.71 KB 29626
วินัยครู PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.16 MB 31254
กระดาษคำตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 151.57 KB 29640
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 29833
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 29717
เอกสารราคากล่างการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 29616