โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการติดตามนักเรียน งานกิจการนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 71
บค27 หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 15.46 KB 64
รายชื่อ นักเรียนสมัครออนไลน์ ปี63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.42 KB 74
วชทบ9 คำร้องขอเอกสารงานทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 79
วชทบ8 คำร้องขอเอกสารงานทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 75
วชทบ7 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อสกุล Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 69
วชทบ6 คำร้องขอพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.77 KB 70
วชทบ5 คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 78
วชทบ4 คำร้องขอย้ายออก Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 81
วชทบ3 คำร้องย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 81
วชทบ2 แบบคำร้องทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 75
วชทบ1 แบบคำร้องทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 70
ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 235 KB 72
สารสนเทศของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 198.22 KB 94
โปรแกรม ปพ.5 Excel (กลุ่มสาระสังคมศึกษา) Unkown Document ขนาดไฟล์ 892.46 KB 125
รายชื่อนักเรียนปี 62 98
โปรแกรม ปพ.5 Excel Unkown Document ขนาดไฟล์ 893.39 KB 230
บัญชีครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.46 KB 137
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.54 KB 163
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 181
ปกคัดกรองนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 245.71 KB 170
วินัยครู PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.16 MB 1317
กระดาษคำตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 151.57 KB 174
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 320
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 261
เอกสารราคากล่างการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 162