โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อ นักเรียนสมัครออนไลน์ ปี63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.42 KB 14
วชทบ9 คำร้องขอเอกสารงานทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 18
วชทบ8 คำร้องขอเอกสารงานทะเบียนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 17
วชทบ7 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อสกุล Word Document ขนาดไฟล์ 145 KB 10
วชทบ6 คำร้องขอพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.77 KB 10
วชทบ5 คำร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 16
วชทบ4 คำร้องขอย้ายออก Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 23
วชทบ3 คำร้องย้ายเข้าระหว่างภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 24
วชทบ2 แบบคำร้องทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 13
วชทบ1 แบบคำร้องทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 11
แบบบันทึกการติดตามนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 13
ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 235 KB 15
สารสนเทศของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 198.22 KB 35
โปรแกรม ปพ.5 Excel (กลุ่มสาระสังคมศึกษา) Unkown Document ขนาดไฟล์ 892.46 KB 66
รายชื่อนักเรียนปี 62 40
โปรแกรม ปพ.5 Excel Unkown Document ขนาดไฟล์ 893.39 KB 173
บัญชีครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.46 KB 78
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.54 KB 98
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 113
ปกคัดกรองนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 245.71 KB 114
วินัยครู PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.16 MB 1195
กระดาษคำตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 151.57 KB 110
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 259
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 206
เอกสารราคากล่างการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 105