โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร อาหารว่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 72) 20 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 235) 06 ก.ค. 65
ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 572) 14 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 595) 01 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 595) 01 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 608) 01 เม.ย. 65
ประกาศ การดำเนินการรับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 583) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ( Online ) เพื่อจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 599) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ( Online ) เพื่อจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 639) 25 มี.ค. 65
ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 611) 23 มี.ค. 65
ประกาศ สพม.นครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเครื่องฉาย 3มิติ (อ่าน 601) 23 มี.ค. 65
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 566) 23 มี.ค. 65
ขั้นตอนการดูผลการเรียนผ่านทางระบบ SGS และ ปฎิทินการสอบแก้ตัวนักเรียน ชั้น ม.1- ม.6 (อ่าน 2499) 16 มี.ค. 65
ร่างเอกสารการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (อ่าน 2496) 16 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2522) 15 มี.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3442) 02 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3454) 02 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3509) 02 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานและมอบตัวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (อ่าน 3479) 24 ก.พ. 65
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโรงฝึกงานด้วยการประกวดราค่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (อ่าน 3492) 02 ก.พ. 65
ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 3613) 06 ม.ค. 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อ่าน 3567) 28 ธ.ค. 64
วิธีเข้าดูผลการเรียน (อ่าน 3640) 08 ต.ค. 64
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เลื่อนทำการเปิดเรียนที่โรงเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม2564 (อ่าน 3693) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว เป็นนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 3758) 23 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3811) 05 พ.ค. 64
ประกาศลิ้งรับสมัครนักเรียน ม.4 นักเรียนเก่าโรงเรียนพระปฐมวิยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 3342) 08 มี.ค. 64
ประกาศลิ้งรับสมัครนักเรียน ม.1 โรงเรียนพระปฐมวิยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 3345) 08 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ฉบับที่ 3 เรื่อง ประกาศเปิดเรียน (อ่าน 3877) 28 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสมัครเข้าเรียนชั้ (อ่าน 3855) 24 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศ (อ่าน 3822) 24 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2/ (อ่าน 3769) 18 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3758) 06 ก.พ. 64
หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่องการเปิดเรียนและมาตรการ (อ่าน 3781) 03 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง การเปิดสถานศึกษา (อ่าน 3760) 31 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3807) 27 ม.ค. 64
หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3363) 20 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3776) 14 ม.ค. 64
ประกาศเรื่องกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3745) 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 4 (อ่าน 6715) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโร (อ่าน 6729) 30 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง การปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา (อ่าน 6819) 20 ธ.ค. 63
ประการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 6740) 09 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 6828) 14 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน (อ่าน 6831) 30 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการ (อ่าน 6827) 24 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 6896) 07 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 6776) 07 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (อ่าน 7064) 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (แยกตามห้องเรียน) (อ่าน 7187) 16 พ.ค. 63