ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่นปีการศึกษา2562 (อ่าน 8) 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 49) 18 มี.ค. 63
ประกาศจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ (อ่าน 35) 17 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป (อ่าน 49) 09 มี.ค. 63
ผลการแข่งขันกิจกรรม Open House (อ่าน 53) 19 ก.พ. 63
ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร (อ่าน 446) 10 เม.ย. 62
ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสังคม (อ่าน 537) 09 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนสังคม (อ่าน 462) 29 มี.ค. 62
ประกาศผลการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 478) 26 มี.ค. 62
ประกาศจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 448) 18 มี.ค. 62
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2561 (อ่าน 483) 21 ก.พ. 62
ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 (อ่าน 505) 04 ก.พ. 62
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2561 (อ่าน 579) 22 ม.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 607) 07 พ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนดนตรีไทย (อ่าน 593) 07 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 486) 02 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูดนตรีไทย (อ่าน 466) 02 พ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด สพม.9 (อ่าน 525) 29 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบตำแหน่งธุรการโรงเรียน (อ่าน 501) 26 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 420) 22 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีไทย (อ่าน 447) 22 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ภาษาต่างประเทศ) (อ่าน 477) 22 ต.ค. 61
Urgently Require Full Time Native English Teacher (อ่าน 509) 22 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 413) 12 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน (อ่าน 539) 02 ส.ค. 61
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 705) 24 พ.ค. 61
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา2561 (อ่าน 621) 14 เม.ย. 61
ประกาศผลการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 679) 13 มี.ค. 61
ประกาศให้เช่าสถานที่เพื่อการบริการหรือจำหน่ายอาหาร (อ่าน 689) 02 มี.ค. 61
ประกาศจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 740) 28 ก.พ. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคหกรรม (อ่าน 689) 19 ก.พ. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคหกรรม (อ่าน 668) 19 ก.พ. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคหกรรม (อ่าน 809) 16 ก.พ. 61
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคหกรรม (อ่าน 717) 16 ก.พ. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างซ่อมแซม (อ่าน 745) 27 ธ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ่าน 768) 29 ก.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรครูภาษาจีน (อ่าน 815) 11 ส.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน คณิตศาสตร์ (อ่าน 726) 18 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 727) 14 ก.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรคณิตศาสตร์ (อ่าน 727) 07 ก.ค. 60