ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ลูกจ้างชั่วคราว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปฏิญญา ก้อนสายทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
วิชาเอก : การจัดการธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0613595666
อีเมล์ : patiyya@ppt2.ac.th
ที่อยู่ :
109/169 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 การจัดการธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2557 บริษัทสมาร์ทโฉมโปรดักส์ พนักงานขาย
2558 วิทยาลัยอาชีวะนครปฐม เจ้าหน้าที่ธุรการ
2559-2561 บริษัท อโรม่า ส่วนงานในเครือบางจาก เจ้าหน้าที่ประสานงาน
2561 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล