โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวทัศนาวรรณ ญาติสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ