โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชุติมา เชนะโยธิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : sky.riverhill@hotmail.com

นายชาตรี ศรีสัณ
ครู คศ.1
อีเมล์ : chatree_tong@hotmail.com

นางสาวพรทิพย์ ชูดี
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : noonid_lovelove@hotmail.com