โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพยอม ปทุมนันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายฉัตรชัย อางนานนท์
ครู คศ.1

นายจีราวัฒน์ รอดรักษาทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

นายปองพล เทียนวันวิสาข์
ครูอัตราจ้าง