โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาเซียนศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวจุฑามณี ทิพย์โสตนัยนา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2555,21:39   อ่าน 1688 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงประจำอาเซียนประกอบรีวิว
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2555,12:57   อ่าน 1399 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมโปรแกรม GSP โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 17 - 19 ตุลาคม 2554
ชื่อนักเรียน : นางสาวลักษมี บุญเนตร
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2555,19:07   อ่าน 1529 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมโปรแกรม GSP โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 17 - 19 ตุลาคม 2554
ชื่อนักเรียน : นางสาวอัมพรศิริ กะลำพัก
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2555,19:05   อ่าน 1715 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอติพร เร่งมีศรี
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2555,08:27   อ่าน 1419 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิริชัย หุมสุข
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2555,08:27   อ่าน 1613 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนรรัตน์ พัดใจดี
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2555,08:26   อ่าน 1860 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินโครงการคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุทธิดา คณะเวทย์
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2555,08:25   อ่าน 1286 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินโครงการคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : นางสาวมาริสา แม่นปืน
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2555,08:22   อ่าน 1620 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินโครงการคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักเรียน : นางสาวณัฐกานต์ รอดพลอย
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2555,08:21   อ่าน 1437 ครั้ง