โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล "ปลานิลอเมซิ่ง"
ชื่ออาจารย์ : นางชาตรี สุดใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2559,11:41  อ่าน 1535 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น “ย้อนรอยอดีตผ่านแหล่งการเรียนรู้ชุมชน สร้างสรรค์ยุวทูตความดี สืบสานคำสอนหลวงพ่อเงิน”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุติมา เชนะโยธิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2558,22:34  อ่าน 1623 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถือ เลิศนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2557,06:24  อ่าน 2696 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จการเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของนางชาตรี สุดใจ วิชา ง 20213 การปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางชาตรี สุดใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,15:02  อ่าน 1355 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของนางชาตรี สุดใจ วิชา ง 20213 การปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางชาตรี สุดใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2557,14:59  อ่าน 1286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML รายวิชาการเขียนเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายบุญถือ เลิศนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2556,15:08  อ่าน 2208 ครั้ง
รายละเอียด..